W tym dziale znajdą Państwo informację o technologi natrysku pianki poliuretanowej, właściwości, informacje o certyfikach, zaleta użycia tej technologii

Informacje o technologi

Natrysk Pianki poliuretanowej spełnia funkcję izolacji termicznej, hydroizolacji lub z powodzeniem może stanowić pokrycie. W związku z tym, iż materiał ten jest wyjątkowo lekki nie obciąża konstrukcji budowlanej. W wielu przypadkach można dokonać pokrycia już istniejącego poszycia i wyeliminować problemy z utylizacją odpadów budowlanych, co ma związek ze znacznym obniżeniem kosztów oraz ze skróceniem czasu wykonania robót budowlanych.

Piana poliuretanowa powstaje w wyniku połączenia dwóch składników jakimi są poliol (żywica) i izocyjanian (utwardzacz). Połączone komponenty, pod wpływem ciśnienia wytworzonego w reaktorze natryskowym, tworzą pianę poliuretanową zwaną również pianą PUR. Piana jest aplikowana na izolowane elementy i tworzy powłokę izolującą. W momencie zmieszania składników następuje gwałtowny przyrost objętości powstającej powłoki, efektem czego jest idealne wypełnienie wszystkich wolnych i niedostępnych przestrzeni. Jest to jedna z wielu zalet tego systemu izolacji. Pianę PUR można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów budowlanych.

Piana poliuretanowa jest odporna na wiele stosowanych w budownictwie rozpuszczalników organicznych, nie obserwuje się w niej typowego dla styropianu efektu „zanikania” pod wpływem śladów rozpuszczalników lakierniczych lub substancji ropopochodnych. W przeciwieństwie do wełny mineralnej, piana PUR nie ulega filcowaniu pod wpływem zawilgocenia. Ponadto jest nieszkodliwa dla środowiska i otoczenia, odporna na mróz, na zbutwienie, gnicie, jest pozbawiona zapachu i obojętna fizjologicznie. Technologia natrysku wykorzystuje sprężone powietrze atmosferyczne, dzięki czemu proces aplikacji eliminuje stosowanie gazów szkodliwych dla środowiska. Piana poliuretanowa umożliwia dyfuzję pary wodnej z pomieszczenia dając efekt „oddychania” przegrody.

Natryski izolacyjne mogą być stosowane na zewnątrz i od wewnątrz budynków. Izolacja od zewnątrz w połączeniu z powłoką przeciw promieniowaniu UV, stanowi jednocześnie hydroizolację. Zaaplikowana piana w krótkim czasie zwiększa objętość i utwardza się, ściśle przylegając do podłoża i wypełniając wszystkie szczeliny, nie ulegając przy tym zjawisku osuwania się lub filcowania. Zaletą piany poliuretanowej jest otrzymywanie jednorodnej, bezspoinowej powłoki, bezpośrednio w miejscu stosowania natrysku. Piana jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym ognia. Jest materiałem odpornym na wiele rozpuszczalników organicznych stosowanych w budownictwie. Nie obserwuje się w niej typowego dla styropianu efektu „zanikania” pod wpływem śladów rozpuszczalników lakierniczych lub substancji ropopochodnych. Natrysk piany poliuretanowej metodą „in situ” na istniejące pokrycie dachowe eliminuje wszystkie nieszczelności przegród budowlanych. Technologia natrysku wykorzystuje sprężone powietrze atmosferyczne. Natryskowa piana poliuretanowa w porównaniu do innych znanych materiałów posiada najniższy współczynnik przewodzenia ciepła. Jest nieszkodliwa dla środowiska i otoczenia, odporna na mróz, na zbutwienie, gnicie, pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie. Powłoka izolacyjna jest gotowa w kilka minut po zakończeniu aplikacji.

Pierwsze instalacje sztywnej natryskowej piany poliuretanowej sięgają lat 50-tych ubiegłego wieku i od tego czasu ten rodzaj izolacji okazał się najlepszym oraz najtrwalszym sposobem na docieplenia.

Stosowane materiały

Stosowane przez nas materiały posiadają wszystkie wymagane Certyfikaty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atesty Państwowego Zakładu Higieny, których kopie są dostarczane Inwestorowi.

Atesty oraz aprobaty, certyfikaty są dostępne na zakładce Dokumentacja

wykres

Nakładanie piany poliuretanowej wykonujemy przy użyciu specjalistycznego sprzętu - na miejsce wykonywanych prac przyjeżdża specjalistyczny samochód wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia. Izolacja stanowi ciągłą warstwę bez spoin, która jest warstwą gazoszczelną - bezwzględnie pozbawioną mostków termicznych - pozwala to np. wykonywać komory chłodnicze z kontrolowaną atmosferą do przechowywania owoców i warzyw. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż w produkcji każdej lodówki stosuje się izolację opartą na piance poliuretanowej, ponieważ tylko ona spełnia ostre wymagania higieniczne. W ogrodnictwie i hodowli uszczelnienie i ocieplenie hal magazynowych lub hodowlanych metodą natrysku piany poliuretanowej gwarantuje uzyskanie niskich kosztów hodowli. Sama aplikacja przebiega stosunkowo szybko oszczędzając Państwa czas i pieniądze. Szczegółowe informacje dotyczące systemu mającego mieć zastosowanie w konkretnym przypadku izolowanego obiektu przesyłamy wraz z ofertą

W pracach izolacyjnych używamy wyłącznie atestowanych surowców renomowanych firm. Rozwiązania, które stosujemy wypierają dotychczasowe sposoby dociepleń oparte na wełnie mineralnej i styropianie a powodem są doskonałe właściwości piany poliuretanowej:

wykres
 • 1. Piana poliuretanowa posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła - o połowę mniejszy od styropianu i wełny mineralnej. Nie nasiąka i nie jest higroskopijna tak jak wełna mineralna;
 • 2. Piana poliuretanowa posiada niezbędne atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne;
 • 3. Piana poliuretanowa jest całkowicie odporna na agresywne środowisko chemiczne. Nie utlenia się w podwyższonej temperaturze i nie jest palna tak jak styropian;
 • 4. Pianę poliuretanową można stosować na wszystkie suche i oczyszczone podłoża typu: papa bitumiczna, eternit, beton, drewno, blacha itp.;
 • 5. Wzmacnia konstrukcję oraz idealnie przylega do większości materiałów takich jak: metal, drewno, beton, eternit;
 • 6. Piana jest aplikowana bezspoinowo a sposób aplikacji wyklucza powstawanie mostków termicznych;
 • 7. Pianka jest całkowicie obojętna chemicznie, nietoksyczna i bezwonna. Dlatego materiał ten używany jest w przemyśle spożywczym, może mieć bezpośredni kontakt z żywnością;
 • 8. Jako jedyny izolator zachowuje niezmienne parametry fizyczne w czasie;
 • 9. Zastosowanie Piany poliuretanowej eliminuje konieczność stosowania wszelkiego rodzaju membran i folii paroizolacyjnych;
 • 10. Piana jest odporna na działanie grzybów i pleśni;
 • 11. Odpowiedni dobór grubości warstwy piany wyklucza powstawanie tzw. punktu rosy;
 • 12. Deklarowany przez producenta systemu współczynnik przewodzenia ciepła sztywnej natryskowej piany poliuretanowej wynosi odpowiednio:
  0,020-0,024 [W/m²K] dla systemów izolacji wewnętrznej.
  0,024-0,030 [W/m²K] dla systemów izolacji zewnętrznej (izolacje dachów).
 • 13. Piana poliuretanowa z upływem czasu nie obwiesza się tak jak wełna mineralna;
 • 14. Piana poliuretanowa wykazuje najlepsze parametry użytkowe wśród materiałów termoizolacyjnych ( = 0,025 W/(m-K)). Dzięki temu by osiągnąć ten sam efekt ochrony cieplnej, można zastosować mniejszą w porównaniu z innymi izolatorami grubość poliuretanu;

NOWELIZACJA PRZEPISÓW W PRAWIE BUDOWLANYM

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 926 z 2013r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie. Tekst ujednolicony. Załącznik nr 2

Zobacz całe Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. ...

Zobacz załącznik nr 2 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014 r. ...

Zgodnie z tym Rozporządzeniem oraz późniejszymi zmianami wartość współczynnika przenikania ciepła U=1/R[W/(m²K)] została zaostrzona do wartości 0,25. Współczynnik ten charakteryzuje izolacyjność cieplną przegrody w ustalonych warunkach. W normach europejskich (PN – EN) współczynnik oznaczany jest literą „U” (dawniej oznaczany literą „k”). Parametr wyraża ilość ciepła przenikającą w warunkach ustalonych, przez 1 m² powierzchni przegrody w kierunku głównego strumienia ciepła (ściany, dachu, stropodachu, okna, drzwi). Wartości współczynników przenikania ciepła elementów obudowy nie mogą być wyższe od wartości dopuszczalnych w przepisach budowlanych. Według aktualnych wymagań najniższa wartość współczynnika przenikania ciepła w odniesieniu do dachów jest równa 0,25. Współczynnik przewodności cieplnej (λ) – jest wielkością fizyczną określającą zdolność do przewodzenia ciepła. Jest ona związana z masą objętościową oraz strukturą materiału.
Współczynnik przewodności cieplnej λ dla zastygłej piany poliuretanowej wynosi 0,02 – 0,03 [W/(m²K)].
We wzorze na współczynnik przenikania ciepła U=1/R[W/(m²K)], R jest oporem cieplnym i oblicza się go w następujący sposób:
R=d/ λ
d – grubość warstwy podawana w m
λ - współczynnik przewodzenia ciepła w [W/(m²K) ]

Dla budynków pasywnych wartość tego współczynnika powinna wynosić maksymalnie 0,15. W budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznych oraz produkcyjnych przegrody zewnętrzne należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Poniżej przedstawiamy tabelę jak kształtowała się wartość współczynnika przenikania ciepła U = 1/R [W/(m²K)] na przestrzeni lat:

Komponenty - Poliuretan Spray

Komponenty PoliuretanSpray zawierają autoryzowane ekologiczne środki spieniające (HFCs), które nie niszczą warstwy ozonowej ziemi, jednocześnie zapewniając doskonałe właściwości izolacji termicznej a przy grubościach powyżej 30mm również stanowią bezspoinową hydroizolację. System certyfikowany jest przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie i przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Komponenty PoliuretanSpray są aplikowane natryskiem przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń dozujących w stosunku dozowania 1:1 objętościowo. Głównym przeznaczeniem systemów jest izolacja termiczna budynków produkcyjnych, budynków mieszkalnych od wewnątrz i na zewnątrz. W przypadku systemów zewnętrznych S-403 i S-503 przy min. 30 mm warstwie stanową doskonała hydroizolację dachów.

 • Doskonała przyczepność
 • Oszczędność energii
 • Odpowiednia izolacyjność cieplna przegród z jednoczesną hydroizolacją

PoliuretanSpray to dwu-komponentowe systemy poliuretanowe (polyol i isocyanate), formułowane w celu uzyskania pianki o strukturze zamkniętych komórek do aplikacji metodą na miejscu budowy natryskiem jako izolacje termiczne.

  Zalety systemu PoliuretanSpray:

 • Idealna bezmostkowa izolacja
 • Bardzo dobra przyczepność do powierzchni nie wymagająca dodatkowego montażu klejami lub łącznikami
 • Termo i hydroizolacja podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzięki strukturze zamkniętych komórek pianki oraz bezłączeniowej warstwie
 • Szybkość aplikacji niewymagająca przechowywania materiałów zajmujących duże przestrzenie magazynowe tak jak w przypadku wełny mineralnej lub styropianu.

Komponenty - FonoSpray

FonoSpray - natryskowy system poliuretanowy o strukturze otwartych komórek o niskiej gęstości dla izolacji termiczno-akustycznej budynków stosowany w budownictwie. Ma zastosowanie przy izolacji poddaszy, fasad budynków, izolacji ścian działowych wewnętrznych, oraz podłóg.

Idealna izolacja termo-akustyczna ze współczynnikiem 0,5 skutecznie izolująca budynek oraz poszczególne pomieszczenia od szkodliwych i uciążliwych dźwięków zewnętrznych. Może być stosowany przy modernizacji budynku w sposób nie wymagający naniesienia istotnych zmian w prawnej dokumentacji budynku. Najbardziej ekologiczny produkt na rynku. Trwały system bez mostków termicznych i akustycznych. Szybkość aplikacji niewymagająca przechowywania materiałów zajmujących duże przestrzenie magazynowe tak jak w przypadku wełny mineralnej lub styropianu.

Aplikacja FonoSpray I905

 • FonoSpray S904 - izolacja termo-akustyczna ścian fasadowych i ścian działowych
 • FonoSpray S907 - izolacja termo-akustyczna
 • FonoSpray I905 - izolacja termo-akustyczna wtryskowa
 • FonoSpray S907 - Ogrzewanie podłogowe
 • FonoSpray S904 - Ściana działowa
 • FonoSpray S904 - Ściana fasadowa
Rozwiązania

Zastosowanie izolacji natryskowej

Piana poliuretanowa nadaje się do izolacji wszystkich rodzajów dachów, poddaszy, obiektów inwentarskich, hal przemysłowych, przechowywalni, chłodni, zbiorników i rurociągów. Użycie piany jest sposobem osiągnięcia efektywnej, termicznej izolacji w połączeniu z podłożem. Piana może stanowić izolację ciepłochronną jak i zimnochronną, jest odporna mechanicznie i chemicznie, nienasiąkliwa, samogasnąca. Piana jest odporna na gryzonie i warunki atmosferyczne. Piana przylega praktycznie do każdej suchej zewnętrznej, niestarannej w formie powierzchni zapewniając nienaruszoną wartość izolacji. Piana jest idealna dla zakrzywionych, falistych i nieregularnych powierzchni. Piana poliuretanowa powstaje z dwóch płynnych składników zmieszanych bezpośrednio przed wtryskiem do formy bądź natryskiem na podłoże. Poniżej przedstawiamy schematy niektórych zastosowań piany poliuretanowej:

zastosowanie

 • Poddasza użytkowe
 • Poddasza użytkowe i elewacje
 • Budownictwo pasywne
 • Stropodachy zwykłe i wentylowane
 • Izolacje stropów i piwnic
 • Termomodernizacje chłodni
 • Adaptacje na chłodnie, przechowalnie itp.
 • Chłodnie nowe, pieczarkarnie
 • Obiekty do produkcji podłoża
 • Hale łukowe
 • Magazyny, chłodnie, przechowalnie
 • Hale do produkcji zwierzęcej itp
 • Hale przemysłowe
 • Dachy trudne
 • Izolacje wewnętrzne ścian i stropu, zewnętrzne dachu (roofing)
 • Izolacje przeciwskropleniowe. Zabezpieczenia antykorozyjne
 • Obiekty inwentarskie, nowo budowane i termomodernizacje budynków użytkowanych

Izolacja natryskowa - Poddasze użytkowe

Docieplenia poddaszy to obecnie bardzo intensywnie rozwijający się rynek. Większość nowych projektów domów mieszkalnych to rozwiązania oferujące zwiększenie powierzchni mieszkalnej poprzez zaprojektowanie poddaszy użytkowych. Budowa ciepłych poddaszy, adaptacje strychów, przebudowa dotychczas istniejących zadaszeń nad mieszkaniami to wyzwania dla technologii dociepleń. W przypadku, gdy bezpośrednio pod dachem będą pomieszczenia użytkowe o temperaturze obliczeniowej 20ºC potrzebna jest dobra izolacja, która hamuje napływ energii cieplnej z zewnątrz latem i jej odpływ od wewnątrz zimą. Izolacja taka powinna też chronić więźbę dachową przed wilgocią zawartą w powietrzu wypełniającym przestrzeń pod przegrodą.

Dotychczasowe rozwiązania w oparciu o wełnę mineralną lub styropian są obciążane dodatkowym kosztem związanym z zastosowaniem dwóch warstw folii PE, kosztami robocizny i czasem trwania prac izolacyjnych. Ponadto dla osiągnięcia odpowiednio niskiego współczynnika przenikania ciepła warstwa wełny mineralnej lub styropianu powinna mieć grubość ok. 20 cm. Niejednokrotnie konstrukcja więźby dachowej wykonana z krokwi o przekroju 15|7 cm utrudnia wykonanie izolacji o odpowiedniej grubości, co skutkuje mniejszą ciepłochronnością warstwy izolacji, powoduje znaczny wzrost kosztów przy montażu płyt kartonowo-gipsowych oraz znacząco zmniejsza kubaturę pomieszczeń na poddaszu.

Natrysk piany poliuretanowej na połać dachu od wewnątrz (pełne deskowanie, dachówka na łatach, blacho-dachówka na łatach) skutkuje powstaniem zwartej warstwy izolatora posiadającego właściwości paraizolacji. Ten izolator tłumi także hałas czynników atmosferycznych (deszcz, grad, wiatr) oraz wydatnie usztywnia konstrukcję dachu. Taka technologia pozwala na doskonałe uszczelnienie i izolację skomplikowanych dachów z lukarnami i oknami połaciowymi oraz zapewnia bardzo dobre, trwałe i szczelne połączenie połaci dachu ze ścianą kolankową budynku.

Parametry izolacyjne i właściwości mechaniczne natryskowej piany poliuretanowej sprawiają, że ma ona także zastosowanie w konstrukcjach szkieletowych. Piana zastosowana w ścianach i stropach dociepla je i usztywnia. Już stosunkowo niewielkie grubości ścian wypełnionych poliuretanem spełniają wymagania budownictwa pasywnego. Natryskowa piana poliuretanowa jest tworzywem bezpiecznym. Poliuretan po reakcji jest związkiem obojętnym fizjologicznie. Stosowane przez naszą firmę surowce posiadają aprobatę techniczną ITB oraz atest higieniczny.

Izolacja natryskowa - Objekty inwentarskie

Budynki inwentarskie to obiekty, w których jakość izolacji przekłada się bezpośrednio na ekonomię produkcji i utrzymanie na odpowiednim poziomie dobrostanu zwierząt. Prawidłowo zaizolowany budynek to oszczędność energii, usprawnienie wentylacji oraz brak skraplania na stropie i ścianach. Odpowiednia regulacja wentylacji przy szczelności obiektu pozwala na zachowanie optymalnej wilgotności atmosfery, co sprzyja wydajności produkcji i eliminuje zawilgocenie ściółki.

Oferujemy Państwu termomodernizację starych budynków będących w użytkowaniu i nie spełniających podstawowych zadań obiektów do produkcji zwierzęcej. Niedostateczna izolacja kurników, chlewni, obór oraz stajni powoduje wykroplenia na stropie i ścianach. Efektem tego stanu jest zawilgocenie obiektu i duże zużycie energii związane z wymuszoną wentylacją.

W konstrukcjach zawierających płyty eternitowe obecność azbestu może być ogromną przeszkodą w sprzedaży produkcji. Rozwiązaniem jest natrysk piany poliuretanowej od wewnątrz obiektu na grubość uzależnioną od jakości istniejącej izolacji, a także struktury powierzchni stropu i wewnętrznych ścian. Grubość aplikowanej Piany zwykle zawiera się w przedziale między 2 a 5 cm. Powierzchnia poliuretanu jest zmywalna i odporna na środki chemiczne. Swoją trwałością znacznie przewyższa właściwości dotychczas stosowanych materiałów. Nie chłonie wilgoci a jej parametry pozostają niezmienne w czasie. Czas trwania prac izolacyjnych jest bardzo krótki a warstwa piany tylko w niewielkim stopniu obciąża konstrukcję nośną obiektu.

Po aplikacji pianą poliuretanową w obiekcie nie dochodzi do wykropleń na powierzchniach zaizolowanych. Budynek jest szczelny, a proces wentylacji, z wykorzystaniem podciśnienia w hali produkcyjnej, przebiega bez zasysania z poddasza powietrza gorącego latem i zimnego zimą.

W przypadku kurników piana jest izolacją, która z racji swej szczelności zapobiega gromadzeniu się i składaniu jaj w szczelinach obiektu przez ptaszyńca (dermanyssus gallinae), pozwalając na bardziej skuteczną z nim walkę.

Podczas projektowania obiektu inwentarskiego należy starannie przemyśleć rodzaj jego izolacji. Temperatura obliczeniowa budynku a tym samym właściwości ciepłochronne izolacji powinny być zdeterminowane przeznaczeniem dla odpowiedniej grupy zwierząt. Izolacja pianą poliuretanową wykonywana na miejscu swego przeznaczenia charakteryzuje się doskonałą szczelnością, lekkością i brakiem mostków termicznych. Nie wymaga stosowania paraizolacji. Konkurencyjny, w porównaniu do innych technologii jest również czas jej wykonania-(500-1000 m2 dziennie). Mimo systematycznego stosowania chemicznych środków czyszczących i odkażających oraz oddziaływania amoniaku, piana nie wykazuje jakichkolwiek oznak degradacji, a parametry fizyczne nie zmieniają się. Natryskowa piana poliuretanowa jest jedynym izolatorem, który w konstrukcji budynku jest widoczny i którego stan można kontrolować.

Izolacja natryskowa - Hale przemysłowe

Piana poliuretanowa to izolator pozwalający na przekształcenie blaszanej hali w obiekt przemysłowy spełniający wymogi procesów technologicznych i normy dla tego rodzaju budynków. Po aplikacji piany poliuretanowej otrzymuje się warstwę paraizolacyjną, docieplającą oraz usztywniającą metalową konstrukcję. Cieńsze warstwy zapobiegają skraplaniu się wody na stropie i ścianach, natomiast warstwy grubsze zwiększają wartość oporu cieplnego.

Bardzo często możliwość uzyskania określonej temperatury, przy minimalnych kosztach jej wytworzenia, warunkuje opłacalność produkcji w ciągu całego roku (np. wytwórnie kostki brukowej).

Natryskowa izolacja pianą poliuretanową to także wyjątkowa szczelność obiektu. Szczelność taka pozwala na zaprojektowanie obiektu o doskonałych parametrach izolacyjnych i świetnie działającej wentylacji. Natryskowy poliuretan bardzo dobrze sprawdza się w halach magazynowych, w których potrzebna jest stała temperatura w ciągu całego roku.

W wielu użytkowanych obecnie obiektach przemysłowych występuje zjawisko skraplania się wody na poddaszu. Problem dotyczy przede wszystkim zakładów, gdzie w procesach technologicznych używane są duże ilości wody przez co występuje wysoka wilgotność powietrza. Takimi zakładami są między innymi: ubojnie, zakłady przetwórstwa mięsa, mleczarnie w tym suszarnie serwatki, wytwórnie makaronu, papiernie. W obiektach tych nieszczelny strop, często wykonany z paneli styropianowych, przepuszcza ciepłe i wilgotne powietrze z części produkcyjnej na poddasze. Po skropleniu się wody na blaszanej połaci dachu może ona ściekać na strop i przenikać do pomieszczeń produkcyjnych. Na poddaszach nad halami produkcyjnymi z reguły umieszcza się większość instalacji (elektryczne, wodne, pary technologicznej, kanałów wentylacji, sprężarek agregatów chłodniczych). Na takich poddaszach w okresach jesienno-zimowych dochodzi do skroplenia wody, a latem temperatura nierzadko osiąga 50ºC. Sytuacja taka uniemożliwia zachowanie odpowiednich warunków dla pracy urządzeń i utrudnia ich obsługę.

Stosując natrysk sztywnej piany poliuretanowej na wewnętrzną stronę dachu można wyeliminować zjawisko skraplania się wody. Izolacja o grubości 3 do 4 cm to warstwa przeciwskropleniowa. Natrysk poliuretanu na grubość 5 do 7 cm to warstwa przeciwskropleniowo-docieplająca.

W skrajnych sytuacjach wykonujemy natrysk piany na łączeniach płyt stropowych celem dodatkowego uszczelnienia przegrody.

Oprócz właściwości izolacyjnych piana poliuretanowa charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i chroni konstrukcję hali przed agresywnym środowiskiem produkcji (galwanizernie, garbarnie). Piana poliuretanowa zabezpiecza także przed korozją blaszane poszycie. Jest izolacją, której powierzchnię daje się myć myjkami ciśnieniowymi. Prace izolacyjne w przypadku natrysku piany przebiegają stosunkowo szybko (400-800 m2 dziennie), co przy termomodernizacjach w minimalnym stopniu ogranicza produkcję. Proces izolacji poddaszy nad pomieszczeniami produkcyjnymi w ogóle nie zakłóca toku pracy zakładu.

Izolacja natryskowa - Przechowalnie

Przechowalnictwo to dziedzina produkcji rolnej w której ogromne znaczenie ma sposób izolacji przechowalni. Odpowiedni sposób przechowywania produktów rolnych przekłada się na ich jakość, a co za tym idzie na zysk ekonomiczny przedsiębiorcy rolnego.

W swojej praktyce spotykamy często komory przechowalni izolowane od zewnątrz styropianem oraz budynki wyposażone w ściany warstwowe i zawierające w sobie różne materiały dociepleniowe. Jednak takie rozwiązania nie są optymalne. W przeciwieństwie do budynków mieszkalnych chłodnie i przechowalnie izolujemy od środka i naszym zdaniem jest to najefektywniejszy sposób izolacji tego rodzaju konstrukcji. Zastosowanie izolacji wewnętrznej powoduje cyrkulację atmosfery wewnątrz. Natrysk sztywnej piany poliuretanowej na wewnętrzną powierzchnię ścian i stropu odcina termicznie wnętrze komory od jej konstrukcji. Proces schładzania i utrzymywania niskiej temperatury jest w tym przypadku bardzo wydajny.

Spotykamy też bardzo często w swojej praktyce komory zaizolowane od środka styropianem. Właściwości styropianu powodują, iż z upływem czasu kurczy się w wyniku czego powstają szczeliny obniżające drastycznie współczynnik przenikania ciepła. W przypadku izolacji pianą poliuretanową takie sytuacje nie będą miały miejsca.

Technologia natryskowej piany poliuretanowej pozwala zaadaptować na przechowalnie różne pomieszczenia (stodoły, magazyny, wiaty, itp., a proces aplikacji odbywa się przy minimalnej ingerencji w dotychczasową konstrukcję, pozwalając na znaczne oszczędności. Warstwa natryskowej piany poliuretanowej już przy grubości 4 cm stanowi przegrodę gazoszczelną.

Naszym zdaniem nie ma lepszego sposobu izolacji przechowalni produktów spożywczych niż izolacja pianą poliuretanową. Jest ona całkowicie obojętna chemicznie, nietoksyczna i bezwonna.

Izolacja natryskowa - Izolacja dachów

Izolacja dachów pianą poliuretanową to technologia znana i stosowana od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, na początku w USA a potem na całym Świecie. Polega na natrysku wielowarstwowej powłoki sztywnej piany poliuretanowej na zewnętrzną powierzchnię dachu i pokryciu tak wytworzonej izolacji warstwą zabezpieczającą przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Jest to obecnie najszybszy sposób izolacji i termomodernizacji dużych i skomplikowanych dachów przy zachowaniu umiarkowanych kosztów i długoletniej trwałości. Łączy w sobie doskonałość izolacji termicznej i hydroizolacyjnej. Pozwala na perfekcyjne uszczelnienie wszelkiego rodzaju przepustów dachowych. Adchezja poliuretanu powoduje doskonałą przyczepność do wszystkich materiałów używanych w konstrukcjach poszyć dachowych.

Technologia aplikacji piany poliuretanowej w przypadku termomodernizacji nie wymusza potrzeby kosztownego usunięcia i utylizacji starych powłok izolacyjnych. Technikę izolacji pianą poliuretanową stosuje się nie tylko do izolacji dachów lecz również do izolacji tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Często wytworzenie cienkiej i efektywnej warstwy izolacji nad tarasem, pod którym znajduje się pomieszczenie ogrzewane, określa dachową pianę poliuretanową jako jedyne rozwiązanie ze względu na jej właściwości. Piana poliuretanowa nie tylko izoluje i uszczelnia, ale także tworzy hydroizolacyjną powłokę.

Izolacja natryskowa - poddasza - dach skośny

poddasze

Pianka poliuretanowa w idealny sposób wycisza oraz izoluje poddasza użytkowe. Aplikacja przeprowadzana jest od wewnątrz przed montażem płyt kartonowo-gipsowych. Pianka poliuretanowa po naniesieniu na powierzchnię, w ciągu kilku sekund zwiększa swoją objętość 100 – krotnie. Dzięki temu możliwe jest idealne wypełnianie miejsc trudnodostępnych szczególnie na poddaszach, np. w miejscach wsparcia dachu na ściance kolankowej lub w innych trudnodostępnych miejscach dachów o skomplikowanej konstrukcji.

Izolacja natryskowa - poddasza - dach płaski - renowacja

dach

Pianka poliuretanowa przebojem wypiera tradycyjne metody termoizolacji oraz hydroizolacji dachów płaskich. Przy aplikacjach na stropodachy zbędne jest usuwanie i utylizacja starego poszycia - przyczepność do podłoża z papy jest większa > 150 kPa/m². Wytrzymałość na ściskanie rzędu 350 kPa/m², umożliwia swobodne chodzenie po powierzchni bez obaw przed uszkodzeniem. Ponieważ pianka poliuretanowa nie jest odporna na działanie promieni UV, niezbędne jest zabezpieczenie jej warstwą specjalnego lakieru. Lakier po wyschnięciu zachowuje własności elastyczne i w przypadku dylatacji dachu zachowuje szczelność powierzchni.

Izolacja natryskowa - dach płaski z wpustem

dach

Piana poliuretanowa stanowi jednorodną powłokę bez połączeń technologicznych, mogących wpływać niekorzystnie na szczelność pokrycia. Piana poliuretanowa będąca znakomitym izolatorem cieplnym, pokryta specjalną powłoką malarską chroniącą ją przed promieniami UV, stanowi skuteczną barierę nie tylko przed wodą, ale również przed nagrzewaniem pokrycia dachowego promieniami słonecznymi. Dzięki aplikacji piany poliuretanowej można często wyeliminować obróbki blacharskie wokół wpustów. Należy zwrócić także uwagę na to, iż pianka poliuretanowa jest wyjątkowo lekkim materiałem budowlanym, zatem w minimalny sposób obciąża elementy nośne konstrukcji.

Dobrze wykonane pokrycie dachowe poprzez natrysk pianki poliuretanowej, eliminuje całkowicie konieczność wykonywania obróbek blacharskich murków ogniowych, kominów oraz przejść dachowych. Z uwagi na swoją elastyczność doskonale nadaje się do krycia dachów z dylatacjami. Z uwagi na sposób aplikacji systemu, brak odpadów, zastosowane komponenty i wykonywanie izolacji bezpośrednio na budowie, należy uznać, iż system izolacji za pomocą natryskowych pian poliuretanowych jest najbardziej ekologicznym produktem na rynku.

Izolacja natryskowa - dach płaski z attyką

dach

Wykonanie poprawnej renowacji dachu metodami klasycznymi jest bardzo pracochłonne, a w przypadku, gdy należy również usunąć stare pokrycie, przygotować podłoże i wykonać nową izolację termiczną, cała operacja staje się pracochłonna i ekonomicznie nieopłacalna. Dzięki najnowszej technologii natrysku sztywnej piany poliuretanowej pojawiła się możliwość wykonania renowacji powierzchni dachowych w ciągu bardzo krótkiego czasu i po wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Izolacja natryskowa
- Izolacja ścian szkieletowych

Izolacja

Doskonałe właściwości dźwiękoszczelne pianki poliuretanowej sprawiają, iż nadaje się ona jak żaden inny materiał do wypełniania przestrzeni w ścianie szkieletowej. Najważniejszą cechą przy zastosowaniu tej metody jest zapewnienie szczelności natryskiwanej konstrukcji. Pianka poliuretanowa poprzez wypełnienie, nie opada pod wpływem grawitacji, zbędne jest jej mocowanie, co znacznie skraca czas wykonania izolacji akustycznej oraz termoizolacji. Dodatkowo, wysoka lepkość w chwili natrysku, wiąże poszczególne elementy konstrukcji, dodatkowo je stężając.

Izolacja natryskowa
- Warstwa izolacji pod podłogą drewnianą między legarami

Izolacja

Pianka poliuretanowa jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym ognia. Jest materiałem odpornym na wiele rozpuszczalników organicznych stosowanych w budownictwie. W związku z tym, że jest nieszkodliwa dla środowiska i otoczenia, odporna na mróz, na zbutwienie, gnicie, jest pozbawiona zapachu i obojętna fizjologicznie, wyjątkowo dobrze sprawdza się jako materiał izolacyjny pod podłogą drewnianą miedzy legarami.

Izolacja natryskowa
- Warstwa izolacji pod wylewką betonową

Izolacja

Pianka poliuretanowa ze względu na wyjątkowo niski współczynnik przewodzenia ciepła, λ=0,02 [W/(m²K)], najlepiej spełnia funkcję izolacji termicznej pod wylewką betonową. Jej niski współczynnik przenikania ciepła U minimalizuje straty energii zastosowanego ogrzewania podłogowego. Jednolita warstwa izolacji eliminuje wszelkie mosty termiczne, powodujące istotne straty ciepła. W budowie domu energooszczędnego, technologia aplikacji piany poliuretanowej jest nie tylko oszczędnością, ale przede wszystkim troską o środowisko naturalne.