W tym dziale znajdą Państwo informację o technologi natrysku pianki poliuretanowej, właściwości, informacje o certyfikach, zaleta użycia tej technologii

Izolacja natryskowa - Objekty inwentarskie

Budynki inwentarskie to obiekty, w których jakość izolacji przekłada się bezpośrednio na ekonomię produkcji i utrzymanie na odpowiednim poziomie dobrostanu zwierząt. Prawidłowo zaizolowany budynek to oszczędność energii, usprawnienie wentylacji oraz brak skraplania na stropie i ścianach. Odpowiednia regulacja wentylacji przy szczelności obiektu pozwala na zachowanie optymalnej wilgotności atmosfery, co sprzyja wydajności produkcji i eliminuje zawilgocenie ściółki.

Oferujemy Państwu termomodernizację starych budynków będących w użytkowaniu i nie spełniających podstawowych zadań obiektów do produkcji zwierzęcej. Niedostateczna izolacja kurników, chlewni, obór oraz stajni powoduje wykroplenia na stropie i ścianach. Efektem tego stanu jest zawilgocenie obiektu i duże zużycie energii związane z wymuszoną wentylacją.

W konstrukcjach zawierających płyty eternitowe obecność azbestu może być ogromną przeszkodą w sprzedaży produkcji. Rozwiązaniem jest natrysk piany poliuretanowej od wewnątrz obiektu na grubość uzależnioną od jakości istniejącej izolacji, a także struktury powierzchni stropu i wewnętrznych ścian. Grubość aplikowanej Piany zwykle zawiera się w przedziale między 2 a 5 cm. Powierzchnia poliuretanu jest zmywalna i odporna na środki chemiczne. Swoją trwałością znacznie przewyższa właściwości dotychczas stosowanych materiałów. Nie chłonie wilgoci a jej parametry pozostają niezmienne w czasie. Czas trwania prac izolacyjnych jest bardzo krótki a warstwa piany tylko w niewielkim stopniu obciąża konstrukcję nośną obiektu.

Po aplikacji pianą poliuretanową w obiekcie nie dochodzi do wykropleń na powierzchniach zaizolowanych. Budynek jest szczelny, a proces wentylacji, z wykorzystaniem podciśnienia w hali produkcyjnej, przebiega bez zasysania z poddasza powietrza gorącego latem i zimnego zimą.

W przypadku kurników piana jest izolacją, która z racji swej szczelności zapobiega gromadzeniu się i składaniu jaj w szczelinach obiektu przez ptaszyńca (dermanyssus gallinae), pozwalając na bardziej skuteczną z nim walkę.

Podczas projektowania obiektu inwentarskiego należy starannie przemyśleć rodzaj jego izolacji. Temperatura obliczeniowa budynku a tym samym właściwości ciepłochronne izolacji powinny być zdeterminowane przeznaczeniem dla odpowiedniej grupy zwierząt. Izolacja pianą poliuretanową wykonywana na miejscu swego przeznaczenia charakteryzuje się doskonałą szczelnością, lekkością i brakiem mostków termicznych. Nie wymaga stosowania paraizolacji. Konkurencyjny, w porównaniu do innych technologii jest również czas jej wykonania-(500-1000 m2 dziennie). Mimo systematycznego stosowania chemicznych środków czyszczących i odkażających oraz oddziaływania amoniaku, piana nie wykazuje jakichkolwiek oznak degradacji, a parametry fizyczne nie zmieniają się. Natryskowa piana poliuretanowa jest jedynym izolatorem, który w konstrukcji budynku jest widoczny i którego stan można kontrolować.