W tym dziale znajdą Państwo informację o technologi natrysku pianki poliuretanowej, właściwości, informacje o certyfikach, zaleta użycia tej technologii

Izolacja natryskowa - Poddasze użytkowe

Docieplenia poddaszy to obecnie bardzo intensywnie rozwijający się rynek. Większość nowych projektów domów mieszkalnych to rozwiązania oferujące zwiększenie powierzchni mieszkalnej poprzez zaprojektowanie poddaszy użytkowych. Budowa ciepłych poddaszy, adaptacje strychów, przebudowa dotychczas istniejących zadaszeń nad mieszkaniami to wyzwania dla technologii dociepleń. W przypadku, gdy bezpośrednio pod dachem będą pomieszczenia użytkowe o temperaturze obliczeniowej 20ºC potrzebna jest dobra izolacja, która hamuje napływ energii cieplnej z zewnątrz latem i jej odpływ od wewnątrz zimą. Izolacja taka powinna też chronić więźbę dachową przed wilgocią zawartą w powietrzu wypełniającym przestrzeń pod przegrodą.

Dotychczasowe rozwiązania w oparciu o wełnę mineralną lub styropian są obciążane dodatkowym kosztem związanym z zastosowaniem dwóch warstw folii PE, kosztami robocizny i czasem trwania prac izolacyjnych. Ponadto dla osiągnięcia odpowiednio niskiego współczynnika przenikania ciepła warstwa wełny mineralnej lub styropianu powinna mieć grubość ok. 20 cm. Niejednokrotnie konstrukcja więźby dachowej wykonana z krokwi o przekroju 15|7 cm utrudnia wykonanie izolacji o odpowiedniej grubości, co skutkuje mniejszą ciepłochronnością warstwy izolacji, powoduje znaczny wzrost kosztów przy montażu płyt kartonowo-gipsowych oraz znacząco zmniejsza kubaturę pomieszczeń na poddaszu.

Natrysk piany poliuretanowej na połać dachu od wewnątrz (pełne deskowanie, dachówka na łatach, blacho-dachówka na łatach) skutkuje powstaniem zwartej warstwy izolatora posiadającego właściwości paraizolacji. Ten izolator tłumi także hałas czynników atmosferycznych (deszcz, grad, wiatr) oraz wydatnie usztywnia konstrukcję dachu. Taka technologia pozwala na doskonałe uszczelnienie i izolację skomplikowanych dachów z lukarnami i oknami połaciowymi oraz zapewnia bardzo dobre, trwałe i szczelne połączenie połaci dachu ze ścianą kolankową budynku.

Parametry izolacyjne i właściwości mechaniczne natryskowej piany poliuretanowej sprawiają, że ma ona także zastosowanie w konstrukcjach szkieletowych. Piana zastosowana w ścianach i stropach dociepla je i usztywnia. Już stosunkowo niewielkie grubości ścian wypełnionych poliuretanem spełniają wymagania budownictwa pasywnego. Natryskowa piana poliuretanowa jest tworzywem bezpiecznym. Poliuretan po reakcji jest związkiem obojętnym fizjologicznie. Stosowane przez naszą firmę surowce posiadają aprobatę techniczną ITB oraz atest higieniczny.