Pianka poliuretanowa

Pianka zamkniętokomórkowa

Pianki z zamkniętą strukturą komórek są natomiast nienasiąkliwe i znajdują szerokie zastosowanie jako hydroizolacje lub termoizolacje, wewnątrz i na zewnątrz. Hydroziolacje sprawdzają się przy zabezpieczaniu rur, kanałów, tuneli, a nawet basenów. Wewnątrz stosuje się termoizolacje w przypadku stropów, ścian budynków (m.in. w konstrukcji szkieletowej), hal, magazynów warzyw i owoców, zbiorników. Na zewnątrz wykonuje się izolacje pokryć dachów płaskich i skośnych oraz zabezpieczenia remontowanych lub nowoprojektowanych dachów.

Aplikacja tego rodzaju izolacji pozwala doskonale uszczelnić zamontowane elementy dachu tj. kominy, obróbki czy świetliki, które zazwyczaj są trudne do wykonania. Aplikacja natryskiem pianki poliuretanowej ma szczególne znaczenie przy dachach krytych papą lub eternitem, bowiem nie ma konieczności usuwania istniejących powłok, a co za tym idzie, eliminuje się roboty rozbiórkowe oraz utylizację odpadów znacznie redukując koszty remontu.

Stosując piankę PUR na zewnątrz należy zabezpieczyć ją powłoką odporną na promieniowanie UV, aby zapobiec jej utlenianiu i zmianie barwy. Izolacje wewnętrzne nie wymagają stosowania powłoki ochronnej.